YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Binadan Barakaya

YÖK’ün ilk icraatlarından biri fazla sorup soruşturmadan ODTÜ’nün kontenjanını arttırmak olmuştur. 1970’li yılların sonunda kontenjan artışı sonunda kendi bütçe olanakları ile E Bloku yapan ODTÜ Yönetimi bu sefer çaresiz kalmış, YÖK 1-2 ay içinde 18 sınıflık F Barakalarını yapmıştır. Bu barakalar 1-2 yıl tuvaletsiz olarak kullanılmıştır. Maalesef, 1990’lı yıllarda Üniversite Yönetimince G & H Barakaları da yapılınca, 2000 yılları sonrasına taşan bir barakalaşma dönemi başlamıştır.

Kuruluşundan bu yana Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapanlar:

 

 

Prof. Dr. Ahmet Edip UYSAL (Vekaleten)

1982 – 1987

Öğr. Gör. Abdurrahman ÇİÇEK 1987 – 1994
Öğr. Gör. Banu BARUTLU

1994 – 2001

Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR 2001 – 2013
Öğr. Gör. Özlem ATALAY 2013  halen 

 

   

1982’de kurulmuş olan Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümü Başkanlığına atananlar:

 

Department of Basic English

Department of Modern Languages

Hüsnü ENGİNARLAR (1983 – 1986)

Dr. Joshua BEAR (1983 – 1986)

Banu BARUTLU (1986 – 1994)

Ayşe BENER (1986 – 1995)

Naz DİNO (1994 – 1997)

Cesur ÖZTÜRK (1995 – 1998)

Serper TÜMER (1997 – 2000)

Yeşim ÇÖTELİ (1998 – 2004)

Zuhal SAYMAN (2000 – 2001)

Nihal Akdere (2004 – 2007)

Sibel TÜZEL (2001 – 2004)

Aylin Graves (2007 - 2013)

Ayçe BARIŞIK (2004 - 2007)

Figen İyidoğan (2013 - halen)

Bülent KANDİLLER (2007 - 2010)

 

Özlem ATALAY (2010 - 2013)

 

Aliye Hale BİNGÖL (2013 - halen)

 

1980’li yılların ortalarından itibaren başlayan ve 1990'ların sonuna değin uzanan gelişmelere Bölümler bazında göz atalım.

1)  Öğrenci kontenjanındaki artış Modern Diller Bölümü’nü de kötü etkilemiştir. Bölüm Kurulu 3 olasılığı tartışmıştır:

  • yeni hoca alımı (… ki bu mümkün olamamıştır),
  • öğretim görevlilerinin 2 section yerine, 3 section’a ders vermesi (ders yükünün artışı),
  • 6-10 saatlik Freshman İngilizce derslerinin 4 saate indirilmesi.

Tartışmalar sonunda maalesef, ODTÜ’nün kuruluşundan bu yana Hazırlık eğitiminden geçmiş öğrencilerin 10 saat / haftada olan Freshman İngilizce dersleri 4 saate inmiştir. Deyim yerindeyse, bunun acısı sonra çıkacak, 1990’lı yıllarda Rektörlük 211 ve 311 derslerini ekleyerek İngilizce derslerini 14 krediye yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu da sorunu tam olarak çözemeyecektir.

2)  Temel İngilizce Bölümünde ise ders programları yeniden yapılandırılmış:

  • her düzey için 20 saat / hafta olan eğitim Beginner düzeyi için haftada 30 saate çıkarılmış; ayrıca, bu grup için kısa bir ek yaz sömestresi uygulanması denenmiş,
  • 3 düzey için ayrı ayrı verilen final sınavları yerine tek final uygulamasına geçilmiş ve bu sınavın ağırlığı %30’dan %40’a çıkarılmıştır.

3)  Giderek Modern Diller Bölümü ile ortak yazılacak bir İngilizce Yeterlik Sınavı’nın hazırlık eğitimi sonunda geçme-kalma için tek ölçüt olması öngörülmüş, ancak bu 1980’lerde uygulanamamış, 1990’lı yılların başında uygulamaya konulabilmiştir.

4)  ‘Yerli malı’ Project One kitapları ile ilgili şikayetler önce Success with English dizisi ile bir denemeye, daha sonra KERNEL serisinin kullanımına yol açmıştır. Daha sonra ticari kitapların kullanımı Strategies ve Language in Use serileri ile devam etmiştir. Okuma ve dinleme becerisi öğretimi için özgün ders kitabı ve ders materyali üretimi devam etmiş, Bölüm bu konuda ülke dil öğretimine anlamlı katkılar yapmaya başlamıştır. Suzan Öniz ve Tony Cross ve diğerlerinin Physical Science Reader’ı bunlardan biridir.

TİB kitaplarından örnekler           MDB kiatplarından örnekler

 TİB kitap örnekleri                                                        MDB kitap örnekleri

 

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO