YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Değişim Rüzgarları: ESP (English for Specific Purposes) ve PROJECT ONE

İHO’da 10 yıldan fazla kullanılan SEFT dizisinin okuma ve kelime bilgisi yönünden eksiklikleri, dünyada ELT/TEFL alanında gelişmeler, genel İngilizce alt yapısını sağladıktan sonra ESP uygulamalarına geçişi nerdeyse doğal ve zorunlu bir uygulama haline getirmiştir.

İHO’da öğrenciler Physical ve Social Sciences olarak ayrı sınıflara alınmışlar ve 2. dönemde farklı programlar izlemeye başlamışlardır. Giray Atatür’ün 3 ciltlik Graded Science Readings serisini, İHO’da üretilen ve uzun yıllar kullanılan Stories and Essays ve Social Science Readings kitaplarının üretimi izlemiştir.

TEFL/ELT alanında ABD’de lisansüstü programlardan derecelerini alan bazı öğretim görevlilerinin gayretleriyle, SEFT serisinin artık terkedilmesi kararlaştırılmış ve 2-3 yıl sürecek bir genel İngilizce öğretim serisinin yazımı projesi başlamıştır. Huban Üçüncüoğlu ve arkadaşlarının ürettiği 5 kitaplık PROJECT ONE serisi de İHO’da 7-8 yıl kullanılmıştır. SEFT’den büyük ölçüde etkilenmiş olan bu dizi, 1980’lerin başında gereksinimlere cevap veremez hale gelmiş, kurum içindeki akademik eleştiriler ileride böyle bir projenin tekrar canlanmasını önemli bir ölçüde engelleyecek bir nitelikte olmuştur.

 

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO