YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


2019-2020 Öğretim Yılında Temel İngilizce Bölümünde Aktif Kayıtlı Olmayan Kişilerin Dikkatine:

Devamsızlık veya Akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin ( https://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yabanci-diller-yuksekokulu-temel-ingilizce-bolumu-yonetmeligi ) 12. ve 13. Maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddelerde ‘akademik yılbaşında yapılan İYS’ olarak tanımlanan sınav 16 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan İYS’dir.