YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Günümüzde Yabancı Diller Yüksekokulu

Günümüzde Yabancı Diller Yüksekokulu Bölümleri ile ilgili kimi sayısal büyüklükler şöyledir:

Temel İngilizce Bölümü

Modern Diller Bölümü

Öğrenci Sayısı (Yıllık)

Öğrenci Sayısı (Dönemlik)

3.000 - 3.200

3.000 (İngilizce)

 

1.100 - 1.200 (Diğer Diller)

Halka Açık Döner Sermaye Kursları

 

1.500

_________________

 

_____________________

Yıllık Toplam 4.100 - 4.200

Dönem Toplamı 4.100 - 4.200

 

Görüldüğü gibi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Bölümleri yılda 12.000 civarında öğrenciye hizmet vermektedir.

 

Temel İngilizce Bölümü

 

Modern Diller Bölümü

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

200 – 220

70 (İngilizce)

 

10 -12 (Diğer Diller)

   

Toplam öğretim elemanı sayısı da 300’e yaklaşmaktadır. 

 

 

                            Temel İngilice Bölümü              Modern Diller Bölümü

 

 

Temel İngilizce Bölümü

Modern Diller Bölümü

Bina

Yerleşim

A, B, C, D, E, F*, G* Binaları;

Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanlık (eski Biyoloji) binası orta kat;

 

MM Binası 4. kat

*F, G ve H Barakalarının yerine F ve G Binaları inşa edilmiş ve 2008 yılında hizmete açılmışlardır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün eşgüdümü altında Bölümler 2-3 yıllık evrelerde ders ve program değerlendirme çalışmalarını yürütmekte, bu konularda Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Eğitim Bilimleri Bölümleri ile ortak projeler yürütmekte, bazı Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanları bu konularda tezler ve raporlar hazırlayarak Yönetime sunmaktadırlar.

 

Ders kitabı ve materyel üretimi de artarak devam etmektedir. Modern Diller Bölümü derslerinde %100’e yakın öğretim elemanları tarafından yazılmış kitaplar kullanılmaktadır. Bu oran Temel İngilizce Bölümü’nde %50 düzeylerindedir. Temel İngilizce Bölümü’ün bazı yayınları (örneğin,Reader at Work serisi) ülkenin her tarafında kullanılmaktadır.

 

 

Bölümlerin en önemli akademik etkinliklerinden biri de Öğretim Elemanı Hizmet-içi Eğitim Birimleridir. Bu birimde dil okutmanlığına yeni başlayanlara 1 yıl boyunca eğitim verilmekte, yıl sonunda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanarak, Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda sürekli çalışabilmektedirler.

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO