YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


İngilizce Yeterlik Sınavı - Genel Bilgi

1. ODTÜ İYS nasıl bir sınavdır?

ODTÜ İYS sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturumlu bir sınavdır.

 

2. Sınavın içeriği ve süresi nedir, puanlama nasıldır?

  • Sınavın sabah oturumu çoktan seçmeli 60 sorudan oluşmakta ve 2 bölüm içermektedir: Dinlediğini Anlama (30 soru / 30 puan) ve Okuma (30 soru / 30 puan). Bu oturumun süresi yaklaşık 120 dakikadır.
  • Sınavın öğleden sonra oturumu 2 bölüm içermektedir: Dilin Kullanımı (20 puan), ve Not Tutma ve Yazma (20 puan). Bu oturumun süresi yaklaşık 120 dakikadır.

İYS toplam 100 puanlık bir sınavdır.

 

3. ODTÜ İYS için ne gibi kurallar uygulanmaktadır?
a.
Sınava girecek adaylar yanlarında resimli resmi kimlik belgesi (ODTÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı veya pasaport), yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.

 

b. Aşağıdaki araç-gereçlerin sınav süresince kullanılmaları kesinlikle yasaktır:      

  • her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.)
  • herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç-içi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz)
  • kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.

 

Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edilmesi durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.

 

c. Adaylar sınav sınav gözetmenlerinin verdikleri talimatlara uymakla yükümlüdürler.

 

d. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılır.

 

4. ODTÜ İYS'ye geç kalırsam ne olur?

Sınavın her iki oturumunda da sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir. Her iki oturum da dinleme ile başladığından, geç kalanlar sınavın dinleme bölümüne alınmaz. Ancak dinleme bölümleri bittikten sonra kapılar açıldığında, geç kalanlar sınav salonuna alınırlar.

 

5. Sınav salonundan erken çıkabilir miyim?

Sınavın her iki oturumunda da son 15 dakika sınav salonundan çıkılamaz.

 

6. ODTÜ İYS sonuçları nasıl ilan edilmektedir?
Sınav sonuçları 
https://epe.metu.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir.