YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


İstersen bina yapayım!

1970-1980 döneminde olumlu bir gelişme İHOM’un ek bir bina kazanması olmuştur. Rektör Sayın Prof. Dr. Tarık Somer yeni atadığı İHO Müdürü’ne ‘İstersen, sana bir bina yapayım’ deyince, Müdür Giray Atatür bir planlamaya girişir.

 

  • İHOM’nü kuranların o zamana değin hiç düşünmediği hoca ofislerinden 40-45 adet,
  • 32 adet derslik,
  • 8 mm. film gösterilecek ve ESP konferans uygulamalarına uygun 2 anfi planlanır.

 

Böylece, E Binası doğmuştur. Ancak, kuruluşundan beri yerleşik ofis düzenine alışık olmayan İHO hocaları Müdür’ün ofis kullanımı konusundaki ısrarlarını büyük ölçüde sonuçsuz bırakırlar.

 

Sağda E Binasına giderken

 

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO