YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


KAMUYA AÇIK DİL EĞİTİMİ - YDYO Sertifika Programı

1. Programda beş ayrı grup var. Ben hangi grupta olacağım?

Kursiyerler dersler başlamadan önce yapılan seviye belirleme sınavına göre gruplandırılırlar. Bir kursiyerin o grup içinde hangi sınıfta öğrenim göreceği yönetimce belirlenir. Kursiyerler kendi istekleri doğrultusunda grup içinde başka bir sınıfa geçemezler. Ancak dönem başında öğretim elemanları ve program koordinatörünün görüş ve onayıyla bir üst yada bir alt gruba geçmeleri mümkündür.

 

2. Bu programdan en iyi şekilde yararlanmak için ne yapmalıyım?

Birinci koşul dersleri aksatmamak ve düzenli çalışmaktır. Bunun yanında kursiyerlerimiz Bireysel Çalışma Merkezi'ni (Self-Access Center) hafta içi 17:00, hafta sonu 13:30'a kadar kullanabilirler.

 

3. Sertifika alma koşulları nelerdir?
Ön koşul her iki dönemde de derslere düzenli devam etmektir. Derslere düzensiz katılan veya programa sadece bir dönem devam eden kursiyerler İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) notlan ne olursa olsun sertifika alamazlar.

Yıl içi başarı notu minimum %60 olan kursiyerlere Sertifika verilir. Yıl içi başarı notu %60 ve üzeri olup İngilizce Yeterlik Sınavında minimum 60 puan alan kursiyerlere 'Yeterik Sertifikası' verilir.

 

Yıl içi başarı notu 60 puanın altında olan kursiyerler devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla 'Katılım Belgesi' alırlar.

 

4. Yıl içi başarı notu neye göre belirlenir?
Bir dönem boyunca 3 ara sınav, 15-20 kısa sınav (quiz) verilir. Bahar ve güz dönemi not ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Kursiyerlerin Yıl içi Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi

 

Birinci Dönem

   

Mid-Termler

 

%25

Pop-Quizzeler

 

%15

Sınıf içi başarı notu

 

%5

     

İkinci Dönem

   

Ara Sınavlar (Mid-Term)

 

%35

Kısa Sınavlar (Quiz)

 

%15

Sınıf içi başarı notu

 

%5

     

Toplam

 

%100

5. Kaçırdığım kısa ya da ara sınavı telafi edebilir miyim?
Sınavların telafisi yoktur. Bir kursiyerin girmediği her sınav notu sıfır olarak işlenir.

 

6. Devamsızlık sınırı nedir?
Her bir dönem için : 6 saatlik grupta 60 saat, 5 saatlik grupta 50 saat ve 4 saatlik grupta 40 saattir. Devamsızlık sınırını maazeretsiz aşan kursiyerler programa devam edemezler.

 

7. Bu program beni YDS, TOEFL gibi sınavlara hazırlar mı?
Sertifika Programı'nın amacı öğrencilerine temel akademik İngilizce bilgisi kazandırmak ve bu dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Programa düzenli devam eden ve düzenli çalışan öğrenciler kursu bu bilgi ve becerilerle donanmış olarak tamamlarlar. Bahsi geçen sınavlarda başarılı olmak için yapmaları gereken şey girecekleri sınav tarzına kendilerini hazırlamaktır.