YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


KREDİLİ MUAFİYET /Lisans Programları

1. ENG 101 dersinden kredili muafiyet nedir?

ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senatoca belirlenen puanı alan öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden kredili olarak muaf olurlar. Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır, dönem not ortalaması hesabına katılmaz.

  • Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 84,50 puan aldıkları takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru yapmazlar.
  • İngilizce Yeterlik Sınavında muafiyet için gereken puanı alamayan ya da sınava hiç girmemiş olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerde not alındığına dair belge getirdikleri takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. Başvuru formunda muafiyet talebinin de belirtilmesi gerekir.

 

2. 84,50 puan ENG 101 muafiyeti için yeterli midir?
Evet. ENG 101 muafiyeti için 84,50 puan almak yeterlidir.