YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Kuruluş Yılları

İngilizce Hazırlık Birimi (İHB) (English Language Preparatory Division: ELPD 1965’den sonra adı English Language Preparatory School, ELPS olarak değişir). 1961’de kurulur. Anlaşıldığı kadarıyla, kuruluştan o tarihe kadar İngilizce bilmeyen öğrenciler ODTÜ’ye alınmıyorlardı. Ve İHB kurulmadan Beşeri İlimler Bölümü’nde Freshman İngilizce derslerini veren bir kaç öğretim görevlisi vardı. Bunlardan birkaçı Öğr. Gör. Nevin İnal, Öğr.Gör. Nili Tlabar ve Öğr. Gör. Belma Ötüş idi.

 

1961’de İngilizcesi yetersiz öğrenciler de kabul edilmeye başlanınca, “Beşeri İlimler Bölümü’ne Hazırlık Öğretim Görevlisi alınacaktır” diye gazete ilanı ile alınan 3 öğretim elemanı Meclisteki binalarda hazırlık eğitimine başlarlar. İlk alınan hocalar arasında Ayten Coşkunoğlu (Bear), Faruk İrfaner ve Gülsen Canlı’nın olduğu bilinmektedir. Kısa bir süre sonra bu öğretim kadrosuna Utku Tamer de katılır. Sonradan, bu hocaların bir kısmı Freshman’e geçeceklerdir. Kuruluşun ilk 2-3 yılını kapsayan bu dönemde İHB’nin sorumlusu İngiliz uyruklu F. Diment, Beşeri İlimler Bölüm Başkanı Dr. Yuluğ Tekin Kurat ve İngilizce derslerinden sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Nevin İnal’dır. Bu iki isim uzun yıllar bu yöneticilik görevlerini sürdürürler.

 

Hazırlık eğitimi Meclisteki binada 3 sınıf halinde haftada 25 saat olarak sürer. Öğretim elemanları kendi kişisel ders programlarını uygularlar. Freshman yılında ise, Advanced öğrenciler için 6 saat/hafta, Intermediate öğrenciler için ise 10 saat/hafta kredili İngilizce dersleri verilir. Hazırlıktan gelen öğrencileri okutmakla görevli bir öğretim görevlisi ise bütün yıl boyunca, haftada 10 saat bu öğrencilere İngilizce dersi verir. Başka bir deyişle, Hazırlık eğitiminden geçen öğrenciler 1980’lere değin, Freshman yılında 2.ci bir hafif yoğun ve üst düzey ‘hazırlık’ eğitiminden geçerler.

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO