YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun (YDYO) miyonu eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde programları başarı ile takip edebilecek düzeyde dil becerilerine sahip çok kültürlü, etik, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek ve alanında topluma hizmet etmektir.