YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında her türlü koordinasyonu sağlayarak ve bu Bölümlerde sürdürülen çalışmaları denetleyerek, öğrenim dili İngilizce olan üniversitemize öğrenim görme amacıyla gelmiş olan öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunur, ve mümkün olduğu kadar öğrencilerin bunları başka yabancı dillerde de yapabilmelerini sağlar. Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, ahlaki değerleri olan, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedefler.

 

YDYO ayrıca kamuya ve kurumlara İngilizce başta olmak üzere çeşitli düzeylerde yabancı dil dersi vererek sunduğu kaliteli hizmeti toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırıp toplumda yabancı dil eğitiminin/öğreniminin kalitesine katkıda bulunur.