YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


ODTÜ - YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

 

Yabancı Diller Yüksekokulu, ODTÜ-YDYO İngilizce Yeterlik Sınavının yılda 4 kez hazırlanıp uygulanmasından sorumludur. YDYO İYS Birimi tarafından hazırlanıp yılda yaklaşık 8000 adaya uygulanan bu sınava, lisans veya lisansüstü programlara başlamak, diğer üniversitelerden ODTÜ'ye transfer olmak ve ODTÜ'de özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenler girer.

 

Hangi sınava kimlerin girebileceği ve diğer kurallar ile ilgili bilgi edinmek için http://oidb.metu.edu.tr/ingilizce-yeterlik adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Sınavın içeriği ile ilgili bilgi ve geçmiş sınav sonuçlarına ulaşmak için ise https://epe.metu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Ayrıca, sınavın içeriği hakkında daha ayrıntılı bilgi ve bir adet geçmiş sınav içeren bir kitapçık ODTÜ Kitaplığında satılmaktadır.