YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Okutman İstihdamı

1. Yabancı Diller Yüksek Okuluna okutman atanmasının yasal temeli nedir?
Yabancı dil okutmanı atamaları "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılır. Söz konusu yönetmeliğe https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ adresinden erişilebilir.

 

2. Yabancı Diller Yüksek Okulu Bölümlerinde okutman kadroları ne zaman açılır?
Okutman ihtiyacı doğduğunda, Rektörlük Makamına başvurulur. Uygun kadro varsa, Rektörlük Makamı kadro kullanım izni için YÖK'e müracaat eder.

 

3. Bundan sonraki süreç nedir?

  • Başvuru koşulları ve süresi ile sınav tarihinin belirtildiği bir duyuru YÖK'ün https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ adresine konur.
  • Başvurular doğrudan veya İnternet yoluyla yapılır.
  • Yönetmelik uyarınca sınava girebileceklerin listesi bölümlerin belirlediği sayfalarda yayınlanır.
  • Sınav değerlendirilmesi bitiminde ataması yapılacak okutmanların listesi yine aynı sayfalarda duyurulur.

 

4. Atamalar ne zaman yapılır?
Atamalar işlemlerin bitiminde yapılır ve yeni okutmanların hemen göreve başlamaları beklenir.

 

5. Okutman ataması yapılacağı YDYO İnternet sayfasında duyurulur mu?
İlgili duyuru YÖK sayfasına konduğunda YDYO ana sayfasındaki 'duyurular' altında durum belirtilir.