YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Sancılı Yıllar

İHOM ve Beşeri İngilizce Birimi kurulu düzenlerini daha geliştirerek 1970’lerin başlarında istikrarlı bir biçimde çalışmalarını sürdürürler. Ancak, 1982’ye dek süren bu zaman diliminde yaşanan bir dizi olumsuzluklar İngilizce birimlerini derinden etkiler.

 

  • ODTÜ mezunlarının İngilizce düzeyleri konusunda kamu oyunda oluşmuş olan ‘olumsuz imaj’ belki de bu dönemlerde ortaya çıkmıştır.

    Ford Foundation’ın desteği kesilmiş, uzmanlar grubu ayrılmıştır. Testing Office ve hizmet-içi öğretmen eğitiminde bazı sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.

  • Ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle sözleşmeli statüye karşın ücretlerdeki aşınmalar 70’li yılların sonuna doğru birçok yabancı hocanın ayrılmasına sebep olmuştur.
  • Forum ve boykotlardan dolayı eğitim-öğretim ciddi biçimde aksamış ve kısalmıştır.
  • 2 kez yapılan kontenjan artışlarının İngilizce birimlerince hazmedilmesi hayli güç olmuş, kalitede kaçınılmaz düşüşler yaşanmaya başlanmıştır.
  • Giderek ODTÜ Yasasının işlemez hale getirilmesi 1982’de YÖK’ün kurulması ve ODTÜ’nün diğer üniversitelerle aynı merkezi sisteme katılmasıyla sonlanmıştır.
  • 1978’lerdeki kontenjan artışı İHOM’da tam gün eğitimden ikili öğretime geçişi zorunlu kılmış, yine İHOM’a birden 30-35 öğretim elemanı alımıyla akademik kadro iki misline çıkmıştır.

 

Hayli çalkantılı geçen bu yıllarda İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir çok müdürün görev yaptığını görmekteyiz.

Dündar UÇAR

1969 – 1970

Pervin ADATAŞ

1970 – 1971

Müşerref DEDE

1971 – 1973

Huban ÜÇÜNCÜOĞLU

1973 – 1974

Giray ATATÜR

1974 – 1975

İdris ESEN

1975 – 1976

Şener ÖZER

1976 – 1977

Yaşar ATAKAM

1977 – 1980

Evren OKTAR

1980 – 1982

 

Beşeri İlimlerde ise Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat, bir süre sonra başkanlığı Doç. Dr. Hüseyin Batuhan’a, o da Prof. Dr. Cemal Yıldırım’a devretmiştir. İngilizce biriminin sorumluluğunu Nevin İnal ve arkadaşları devam ettirmişlerdir. Freshman’da hala haftalık İngilizce ders saatleri öğrenci düzeyine göre 6 – 10 saattir. Kullanılan başlıca kitapların Modern English, Advanced English Practice, Let Us Write English ve People, Places and Opinions olduğu, ancak gerek Advanced, gerekse Intermediate düzey öğrencilerinin muhakkak Lord of the Flies gibi roman ve oyun düzeyinde zorunlu okuma programları olduğunu gerek hocalar, gerekse o zamanın öğrencileri söylemektedirler.

 

İHO’da ise bu zaman diliminde 2 önemli akademik değişiklikten söz etmek gerekir.

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO