YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Vizyon

YDYO, ODTÜ'de İngilizcenin eğitim-öğretim dili olarak başarılı bir biçimde kullanılmasındaki görev ve desteği, ODTÜ öğrencilerinin İngilizce ve başka yabancı dillerde yetkin bir konuma gelmelerine olan katkısı, ve ülke genelinde yabancı dil öğretimine katkısı gibi misyonunda yer alan işlevlerini daha gelişmiş olanaklarla, gerek nitelik, gerekse nicelik olarak daha yüksek standartlara yükselterek varlığını ve gelişimini sürdürerek ODTÜ'deki eğitimin ayrılmaz bir ögesi olmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

 

·  YDYO Müdürlüğü gerek ofis, gerekse çalışan sayısı ve kadro açısından, israfa yol açmaksızın, ayrı bir binada Bölümlerden bağımsız ve daha etkin  bir üst yönetim haline getirilecek, YDYO'nun Üniversite kamuoyu ve yönetişim ağında hakettiği bir konuma gelmesi sağlanacaktır.

·   YDYO, Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümleri ile etkileşimini dengeli, işlevsel ve verimli bir platformda geliştirecek, Bölümlerde daha etkili yönetim yapılarının oluşması için her yönden daha gelişmiş örgütlenme modelleri, kişilerden bağımsız, iletişim kapasiteleri yüksek, esnek, çabuk ve doğru karar alma sistemleri olan birimlerin oluşması yönünde kolaylaştırıcı ve yol gösterici olacaktır.

·   Eğitim-öğretim kalitesinin devam ettirilmesi ve yükseltilmesi için, Bölümlerdeki öğretim elemanı seçimindeki titizliğin sürdürülmesi teşvik edilecek, hizmet içi eğitim olanakları arttırılacak, program ve malzeme geliştirme, sınav sistemlerinde en son yenilikleri uygulama, dil öğretiminde daha zengin araç gereç ve destek malzeme kullanımı gibi çabalar arttırılarak sürdürülecektir.

·   YDYO İngilizce ve diğer yabancı dillerde paket eğitim programlarını, öğretmen ve eğiticilerin eğitimi alanlarında paket eğitim programlarını, bilgisayar destekli de dahil olmak üzere değişik sınavlarını, ders malzemelerini ve kitaplarını gerek kamu kuruluşları, gerekse özel kuruluş ve kişilerin hizmetine ücret karşılığı sunacaktır.

·   YDYO ürettiği maddi kaynaklar ve Devlet bütçesi ve diğer kaynaklardan elde ettiği gelirlerle, bina, ofis ve derslik sorunlarını çözerek öğretim elemanları ile diğer çalışanlarına daha üst düzeyde bir iş ortamı memnuniyeti sağlayacak ve buna koşut performans verimi elde etme çabası içinde olacaktır.