YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


YDYO Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm (Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü) arasında her türlü koordinasyonu sağlayarak ve bu Bölümlerde sürdürülen çalışmaları denetleyerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerine uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi verilmesini sağlar. YDYO’nun birincil amacı, öğrenim dili İngilizce olan üniversitemize öğrenim görmek amacıyla gelmiş olan öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunmak, ve mümkün olduğu kadar öğrencilerin bunları başka yabancı dillerde de yapabilmelerini sağlamaktır. YDYO ayrıca kamuya ve kurumlara İngilizce başta olmak üzere çeşitli düzeylerde yabancı dil dersi vererek sunduğu kaliteli hizmeti toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırıp toplumda yabancı dil eğitiminin/öğreniminin kalitesine katkıda bulunur.  

 

Bu çerçevede YDYO:

I)   ODTÜ’nün lisans ve lisansüstü programlarına kabulde gerekli olan dil koşulunun sağlanması için verilen İngilizce Yeterlik Sınavını üretir ve uygulanmasını sağlar. ODTÜ’de lisans ve lisansüstü öğrenime başlayacak öğrenciler, diğer üniversitelerden ODTÜ’ye transfer olmak isteyen öğrenciler ve ODTÜ’de ders almak isteyen özel öğrenciler İngilizce Yeterlik düzeylerini göstermek amacıyla yılda üç kez verilen bu sınava girebilirler.

II)   ODTÜ’deki lisansüstü öğrenciler ile öğretim elemanları için danışmanlık hizmeti sunan Akademik Yazı Merkezinin sorunsuz işleyişini sağlar. Akademik Yazı Merkezinin misyonu, yüz yüze görüşmeler yoluyla kişilerin yazma becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak ve eleştirel düşünceye sahip, yetkin ve özgüveni olan birer yazar olmalarını sağlamaktır.

III)   Kamu sektörü ve özel sektöre yönelik standartları yüksek dil eğitimi programları sunar.Bu programlar içinde:

a. İngiliz dilinde eğitim yapan üniversitelerde lisansüstü çalışma yapmak isteyen, veya İngilizcedeki yetkinliklerini arttırmak isteyen üniversite öğretim elemanlarına yönelik YDYO Yabancı Dil Sertifika Programı

b. kamuya açık hafta sonu dil eğitim programları, ve

c. kamu veya özel kurumlardan gelecek talep doğrultusunda oluşturulan özel amaçlı dil eğitim programları sayılabilir.

IV)  Kamu kurumları veya özel kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda yabancı dil sınavları hazırlar ve uygular, TOEFL IBT Test Merkezi olarak işlevini yerine getirir,

V)   Dil Öğretmeni Eğitimi programları sunar.