YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


YDYO Hizmet Birimleri

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK YAZI MERKEZİ
Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından ikisi tam zamanlı, 7-8’i gönüllü ek görevli olarak bu Merkezde başta lisansüstü öğrencilere, öğretim üyelerine ve 4.cü sınıf öğrencilerine İngilizce bilimsel yazılarını yazma sürecinde sürekli danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

     

 Akademik Yazı Merkezi

 

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) MERKEZİ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı bu birimde İYS’nin yılda en az 4 yeni sürümü üretilmekte ve 8.000 dolayında kişiye sınav uygulaması yapılmaktadır. Sınavın içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve bir adet örnek sınav ODTÜ Kitaplığında satılan İYS Kitapçığında bulunmaktadır.

 

 

 

 

 HALKA AÇIK KURSLAR
Halen, üniversite mezunlarının lisansüstü çalışmaları için gerekli İngilizce eğitimini sunan Hafta-içi yoğun SERTİFİKA Programı ve Hafta Sonu yabancı dil kursları en önemli uygulamalardır. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, ayrıca, sınavlara yönelik CD bazlı ve internet destekli uzaktan dil öğretim malzemeleri geliştirme uğraşı içersindedir.

 

 

TİB Bireysel Çalışma Merkezi