YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU


Yeniden Yapılanma

1965’den 1970’lere değin İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü (İHOM) görevini Şevki Şen, Sabahat Tura ve Dündar Uçar yapmışlardır. Beşeri İlimler’de ise Dr. Yuluğ Tekin Kurat’ın Bölüm Başkanlığını, Nevin İnal ve Faruk İrfaner’in ise İngilizce Biriminden sorumlu Bölüm Başkan yardımcılığı görevlerini yaptıklarını biliyoruz.

 

   

                                                      

 

 

1964 – 1965 yılında her yönden bir yeniden yapılanmaya gidildiğini ngilizce Hazırlık Okulunda (İHO) görevli Paul Aiken’ın Ford Foundation’a yazdığı bir rapordan anlıyoruz. Öğrenci ve öğretim elemanı sayısındaki artışlar ve hazırlık eğitiminden kimi şikayetler yetkililerin bu yapılanma için önlem almasını gerekli kılmış olabilir.

 

Bu arada, Beşeri İlimler İngilizce Birimi de artık kampusa taşınmıştır. Kendilerine İnşaat Bölümü giriş katında ofisler verilmiştir. İngilizce Hazırlık Okulu’nun A, B, C ve D Blok binaları bitmiş ve faaliyete geçmiştir. D Blokta Robert College’deki dil laboratuvarlarından 9-10 adet kurulmuştur. Zamanın hükümeti ve üniversite yöneticileri dil öğretimine ne denli önem verdiklerini bu tesisleri ilk aşamada tamamlayarak göstermişlerdir. (Bu durum, maalesef, 1980’lerden sonra tersine dönmüş YDYO için ve 2000’li yıllardan sonra bile bitmemiş olan bir barakalaşma dönemine girilmiştir).

 

Yeniden yapılanmanın akademik boyutunda da İHOM’da önemli gelişmeler olmuştur. Ford Foundation’dan alınan mali destekle görevlendirilen, yeni gelişmekte olan TEFL/ELT alanında uzmanlaşmış Paul Aiken, Alan Harris ve daha sonraları öğretmen eğiticisi Patricia Mathews gibi isimler gerek program ve malzeme geliştirme, gerekse öğretmen eğitimi konusunda çok önemli çalışmalar yapmışlar, bugünkü sağlam yapının temellerini atmışlardır. Ana ders kitabı olarak 1960’ların başlarında Robert Kolej’de Amerikalı dilbilimci Sheldon Wise ve arkadaşları tarafından yazılmakta olan 18 ciltlik S.E.F.T. (Spoken English for Turks) ODTÜ İHO için kabul edilmiş, hocalara bu konuda gerekli eğitimler verilmiştir. Merkezi Testing Office kurulmuş, ancak bir süre SEFT serisinin sınavları posta ile Robert Kolej’den getirilmiştir. Bir yandan da ‘Writing’ ve ‘Reading’ becerileri üzerine ilk kez ders kitabı yazma projelerine girişilmiştir. Akademik yönden bu yeniden yapılanmanın getirdiği yüksek standartlar ve merkezi uygulama disiplini meyvalarını vermeye başlamıştır.1 Paul Aiken’ın Ford Foundation’a yazdığı bir yazıda ‘Freshman yılında başarının % 300* yükseldiğini’ yazması biraz abartılı bile olsa, yadsınamaz bir gerçeği ifade eder. 1970’lerde İHOM örgütlenmesini tamamlamış bir kurum halini almıştır. Yabancı hoca oranı % 50 düzeyindedir. Her iki Bölümde de 15 – 20’şer kişi olmak üzere, İngilizce hocası olarak çalışmakta olan ABD uyruklu barış gönüllüleri (Peace Corps) ayrılmışlardır. Buna rağmen yabancı hoca oranı hayli yüksektir. Çünkü, İHO’da ve Freshman’da görev yapan öğretim görevlileri sözleşmeli olarak çalışmakta ve hayli cazip ücretler almaktadırlar. Bu ücretler araştırma görevlisi maaşının 2-3 misli olup, o zamanki yardımcı profesör düzeyindedir.

 

* (… The overall results of the performance of the 1964-1965 ELPD students in their Freshman year at the University are not yet available, but a sample taken at the end of the first semester indicated that the ex-ELPD success rate was approximately three hundred percent better than that of the students of previous years …. these students are far better equipped to handle the instructional program in English than their predecessors were.)

 

Derleyen: Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR

Bilgisine Başvurulanlar: Prof. Dr. Ayten BEAR, Doç. Dr. Joshua BEAR, Öğr. Gör. Nevin İNAL, Öğr. Gör. Naz DİNO